Batterier

Fritid & Marin

Exide Equipment Gel

EQUIPMENT GEL är batterier utvecklade för moderna fritidsfordon med mycket elektrisk utrustning och stort energibehov. Deras konstruktion möjliggör ett flexibelt montage eftersom de kan monteras i passagerarutrymmen och placeras liggande.

Exide Dual AGM

DUAL AGM är batterier konstruerade för användning i moderna husbilar och husvagnar. Deras konstruktion erbjuder ett flertal fördelar, som flexibelt montage. De är spill- och läckagesäkra och behovet av syranivåkontroller och vattenpåfyllning är helt eliminerat samtidigt som hållbarheten vid lagring är mycket god.

Exide Dual

DUAL-batterier är konstruerade för strömförsörjning av traditionella husbilar och husvagnar. Batterier av DUAL-typ skall monteras upprättstående, de är läckagefria och försedda med central avluftning och explosionshämmande filter.