Fritid & Marin

Exide EQUIPMENT GEL

Exide EQUIPMENT GEL
EQUIPMENT GEL är batterier utvecklade för moderna fritidsfordon med mycket elektrisk utrustning och stort energibehov. Deras konstruktion möjliggör ett flexibelt montage eftersom de kan monteras i passagerarutrymmen och placeras liggande.

Exide DUAL AGM

Exide DUAL AGM
DUAL AGM är batterier konstruerade för användning i moderna husbilar och husvagnar. Deras konstruktion erbjuder ett flertal fördelar, som flexibelt montage. De är spill- och läckagesäkra och behovet av syranivåkontroller och vattenpåfyllning är helt eliminerat samtidigt som hållbarheten vid lagring är mycket god.

Exide Dual

Exide Dual
DUAL-batterier är konstruerade för strömförsörjning av traditionella husbilar och husvagnar. Batterier av DUAL-typ skall monteras upprättstående, de är läckagefria och försedda med central avluftning och explosionshämmande filter.